Trafikant med funksjonsnedsettelse eller varig forflyttningshemming