Moss kommune

Tidsbegrenset parkering og bruk av parkeringsskive

På enkelte offentlige parkeringsplasser med tidsbegrenset parkering, må du nå bruke parkeringsskive. Parkeringsskiltet på disse stedene er markert med symbol for parkeringsskive sammen med annen informasjon om parkeringen.

Moss kommune vil i forbindelse med oppstarten i en periode legge ut parkeringsskiver på biler som er parkert på en tidsbegrenset plass. Du kan også hente gratis parkeringsskive på kommunetorget i gågata (Bylab).

Slik bruker du parkeringsskiven:

Det finnes flere typer parkeringsskiver som man kan bruke. Hvis du allerede har en parkeringsskive fra før, kan denne også benyttes hos oss. Du kan også hente gratis parkeringsskive på kommunetorget i gågata (Bylab). Parkeringsskiven skal plasseres godt synlig i bilens frontrute og brukes for å angi når du parkerte bilen. Du stiller viseren på parkeringsskiven inn på tidspunktet du parkerte.

Parkerer du før eller etter tidsbegrensingen som er skiltet for området, så stiller du skiven inn på det klokkeslettet for når tidsbegrensingen starter. Eksempel fra skiltene vist på bildene under, dersom du kommer etter kl. 18 og skal stå parkert til lenger enn kl. 08 dagen etter, så stiller du kl. på 08.

Innehar du gyldig HC-kort og dette er synlig har du tillatelse til å stå parkert dobbelt så lenge som skiltet tidsbegrensning angir for plassen.

Kontrollsanksjon (parkeringsbot):

  • Dersom du står parkert på plassen lenger enn tidsbegrensningen, vil du bli ilagt kontrollsanksjon (bot). 
  • Dersom du ikke benytter parkeringsskive, vil du bli ilagt kontrollsanksjon (bot).

Eksempel på skilting der parkeringsskive er påkrevd:

 

På tidsbegrensede parkeringsplasser hvor der er gratis å parkere ser skiltene slik ut: 
 

Klikk for stort bilde 

 

På tidsbegrensede parkeringsplasser der du må betale på vanlig måte med mynter, kort eller app, ser skiltene slik ut:

Klikk for stort bilde