Moss kommune

Priser og betaling for parkering

Parkering
Avgiftsbelagte P-plasser: Beregningsenhet: Pris:
Sone 1 (Sentrum og Peer Gynt sykehjem) Per time 22
Sone 2 (Myra, Fiske m.fl.) Per time 10
Sone 2 (Myra, Fiske m.fl.), ved parkering i mer enn 5 timer Per dag 50
Sone 3 (Mossehallen) Per time 15
Sanksjoner og gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Kontrollsanksjon ved avgiftsplasser 600
Parkeringsgebyr (Feilparkering i strid med skiltforskriften eller trafikkreglene) 900
Kontrollsanksjon (Overtredelse på plasser reservert for forflytningshemmede) 900

Kommunale parkeringsplasser