Ladestasjoner for elbil og biogassfyllestasjon

Ladestasjoner

Moss kommune har mer enn 60 ladepunkter som er tilgjengelige for alle. Alle elbiler kan parkere gratis på Moss kommunes parkeringsplasser der det finnes p-automater. Om man ikke skal lade elbilen, skal den parkeres på en parkeringsplass uten lademuligheter. Dette fordi ladestasjonene skal være tilgjengelig til de som har behov for å lade! Moss kommune har en egen strategi for ladeinfrastruktur. Egne regler gjelder for el-biler på private parkeringsplasser. 

Oversikt over ladestasjonen


Biogassfyllestasjon

Den 9. april 2015 åpnet Moss’ første biogasstasjon ved Solgård skog. Du finner den ved innkjøringen til Solgård avfallsplass, ved Mosseporten. Bybussene og renovasjonsbilene i Moss går på biogass, og sørger dermed for et redusert utslipp av klimagassutslipp i kommunen.