Meld ifra om feil på gatelys

Dersom du oppdager feil på det kommunale veibelysningsanlegget, som for eksempel mørke lamper, melder du ifra om dette via deres serviceportal.

Av økonomiske hensyn, vil Moss kommune samkjøre arbeidet med å utbedre innmeldte mørke lamper med arbeidet for generell oppgradering av gatelysnettet. Du kan derfor oppleve at det vil ta noe tid å utbedre innmeldte mørke lamper, dersom disse ikke vurderes å utgjøre en trafikksikkerhetsmessig risiko.

  • Kommunen drifter og vedlikeholder ikke private lampepunkter.