Moss kommune

Resultater fra valget høsten 2019

Kommunestyrevalget 2019 er et historisk valg for Moss og Rygge. Fra første januar 2020 er Moss og Rygge en kommune. Valget høsten 2019 var det første kommunestyrevalget og det første lokalvalget i den nye kommunen. Innbyggerne valgte da hvem som skal utgjøre kommunestyre for den nye kommunen, kommunens øverste politiske organ. 

 

Kommunestyre i Moss kommune - oversikt over representanter
 

Arbeiderpartiet

Hanne Kristin Tollerud
Inger-Lise Skartlien 
Shakeel Rehman 
Hans Jørn Rønningen
Sofie Thelin 
Irene Hetmann Landgren
Christian Larsen 
Ole Gjølberg
Synne Skartlien
Tomas Colin Archer
Morten Grønli
Erik Krogsvold
Mette-Gro Karlsen
Hanne Luthen

Fremskrittspartiet

Michael Torp 
Niklas Eriksen 
Per Christian Saastad 
Ole Martin Johansen

Høyre

Harald Fløgstad 
Sissel Rundblad
Jørn Roald Wille
Bjørn Mikarlsen 
Astrid Nielsen Eliassen 
Line Jeanette Haugen
Jan Otto Syvertsen 
Gretha Kant
Lars Thomas Olsen Paulshus

Kristelig Folkeparti

Finn Jensen

Miljøpartiet De Grønne

Benedicte Lund 
Kenneth Busch 
Kristin Lind-Larsen 

Ny kurs

Arild Svenson
Trond Vidar Marthinsen 
Anette Mjelde 
Marie Therese Bakkevig 
Christian Clasén

Rødt

Eirik Tveiten 
Remi Alexander Sølvberg 
Ann May Noomi Martinsen 
Marita Toverud 

Senterpartiet

Tor Petter Ekroll 
Annette Lindahl Raakil 
Bjørge Marckus Huth 
Jon Granrud

Sosialistisk venstreparti

Anne Aga 
Øivind Tandberg-Hanssen 
Monica Skeide Glad 

Venstre

Finn-Erik Blakstad
Sindre Westerlund Mork

---

Vil du se resultater for hver enkelt krets i nye Moss, se www.valgresultat.no. Her finner du resultatet for Viken fylkeskommune, og landet for øvrig.