Moss kommune

Valg

I Norge har vi både stortingsvalg og lokalvalg. Det er stortingsvalg og lokalvalg hvert fjerde år, men ikke i samme år. Høsten 2019 var det lokalvalg, og 49 representanter til det nye kommunestyre ble valgt av innbyggerne. Høsten 2021 er det stortingsvalg.

I Norge har vi det som kalles representativt demokrati - det betyr at vi velger representanter som skal styre på vegne av innbyggerne. Ved valget i 2019 ble 49 representanter fra ulike politiske parter valgt av innbyggerne i Moss til kommunestyret. Kommunestyret bestemmer over politikken i Moss kommune, og det derfor ved valg den aller viktigste påvirkningen fra innbyggerne skjer. 
 
 

Litt om kommune- og fylkestingsvalg

I lokalvalg velges representanter som skal sitte i kommunestyrene og fylkestingene. De har blant annet ansvar for grunnskole og eldreomsorg i sin kommune. Representantene i fylkestinget har ansvaret for noe av politikken i hvert fylke, for eksempel pengene til videregående skole.

Kommunestyret i Moss kommune

Litt om stortingsvalg

Ved stortingsvalg velges 169 representanter til Stortinget. Stortingsrepresentantene velges fra hele landet. Områdene/valgdistriktene som har flest innbyggere, har flest representanter. 

Stortingsvalg - Stortinget.no