Verket - offentlig ettersyn av tillegg/endring av utbyggingsavtale

Offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven

Tillegg/endring av utbyggingsavtale for områderegulering til Verket legges ut til offentlig ettersyn.

Det er fremforhandlet tillegg til overordnet utbyggingsavtale for Verket mellom partene Moss kommune og Verket AS.

Avtalen gjelder plan 0104 0365 områderegulering for Verket.

Les mer om saken her

eventuelle uttalelser kan sendes til Moss kommune, rådhuset, postboks 175, Kirkegata 15, 1501 Moss eller til post@moss.kommune.no