Moss kommune

Vedtatt reguleringsplan for Kulpeveien 40 felt BAH1 og del av felt BAH2.

Formannskapet vedtok 7.7.2021 detaljregulering for Kulpeveien 40, felt BAH1 og del av felt av BAH2. Planvedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Klagefrist 16.8.2021

Planen gjelder

Hensikten med planen er å åpne opp et tidligere industriområde og tilrettelegge for et tettbebygd boligområde med høy brukskvalitet og allment tilgjengelige fellesarealer ved og langs sjøen. Prinsippene fra områdeplanen om sammenhengende boligområder, blågrønn struktur og allmennhetens tilgjengelighet er innarbeidet i planen. Det behandles rammesøknad for BAH1 parallelt med planarbeidet. 

Klageadgang

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner og lignede. Eventuell klage sendes Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no. Plandokumentene kan også ses på Kommunetorget i Dronningens gate 15.

Klagefrist 16.8.2021

 

Har du spørsmål om planforslaget, så ta kontakt med Mariann Dalseth, mariann.dalseth@moss.kommune.no, tlf 47487705.

Plandokumenter og vedtak

Plandokumenter og vedtak
Tittel Publisert Type
Sjøhagen Brygge 2_Kambo_ delfelt BAH1og BAH2 m_fl _REGULERINGSBESTEMMELSER_210607

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sjøhagen Brygge 2_Kambo_ delfelt BAH1og BAH2 m_fl _REGULERINGSBESTEMMELSER_210607.pdf
20210707 Sjøhagen Brygge2_PLANKART (542168)

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210707 Sjøhagen Brygge2_PLANKART (542168).pdf
Sluttbehandling - for Kulpeveien 40 - detaljregulering felt BAH1 og del av felt BAH 2 (541818)

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttbehandling - for Kulpeveien 40 - detaljregulering felt BAH1 og del av felt BAH 2 (541818).pdf
Sjøhagen Brygge 2_Kambo_delfelt BAH1 og BAH2 m.fl_PLANBESKRIVELSE_JUSTERT 210601 (496137)

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sjøhagen Brygge 2_Kambo_delfelt BAH1 og BAH2 m.fl_PLANBESKRIVELSE_JUSTERT 210601 (496137).pdf

Vedlegg

Vedlegg
Tittel Publisert Type
Vedlegg 6.1_Trafikale konsekvenser Tigerplassen

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.1_Trafikale konsekvenser Tigerplassen.pdf
Vedlegg 10_Høringsinnspill_OPPSUMMERING

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10_Høringsinnspill_OPPSUMMERING.pdf
Vedlegg 8_ROS analyse

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8_ROS analyse.pdf
Vedlegg 5_Klimagassberegninger

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5_Klimagassberegninger.pdf
VEDLEGG 1_RIM-RAP-002 Ålegras - (515160)

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDLEGG 1_RIM-RAP-002 Ålegras - (515160).pdf
Vedlegg 11_Sjøhagen Brygge 2_Havnepromenade

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 11_Sjøhagen Brygge 2_Havnepromenade.pdf

Illustrasjoner

Illustrasjoner
Tittel Publisert Type
BAH1_L04 Landskapsplan - takplan

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BAH1_L04 Landskapsplan - takplan.pdf
BAH1_L00 Oversiktsplan

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BAH1_L00 Oversiktsplan.pdf
BAH1_L02 Landskapsplan_tekniskplan - torg og fellesarealer

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BAH1_L02 Landskapsplan_tekniskplan - torg og fellesarealer.pdf
BAH1_L01 Landskapsplan_illustrasjonsplan - torg og fellesarealer

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BAH1_L01 Landskapsplan_illustrasjonsplan - torg og fellesarealer.pdf
BAH1_L03 Landskapsplan - kvartalslek

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BAH1_L03 Landskapsplan - kvartalslek.pdf
A10-05 SOL VÅRJEVNDØGN KL. 15_00 KVARTALSLEKEPLASS

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A10-05 SOL VÅRJEVNDØGN KL. 15_00 KVARTALSLEKEPLASS.pdf
A10-04 SOL VÅRJEVNDØGN KL. 15_00

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A10-04 SOL VÅRJEVNDØGN KL. 15_00.pdf
A40-01 SITUASJONSSNITT

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A40-01 SITUASJONSSNITT.pdf
A90-01 ILLUSTRASJON FUGLEPERSPEKTIV

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A90-01 ILLUSTRASJON FUGLEPERSPEKTIV.pdf
A10-01 EKSISTERENDE SITUASJON

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A10-01 EKSISTERENDE SITUASJON.pdf
A10-02 SITUASJONSPLAN 1_2000

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A10-02 SITUASJONSPLAN 1_2000.pdf
A41-01 SITUASJONSOPPRISS

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A41-01 SITUASJONSOPPRISS.pdf
A10-03 SITUASJONSPLAN 1_1000

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A10-03 SITUASJONSPLAN 1_1000.pdf
A90-02 ILLUSTRASJON FRA TORGET

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A90-02 ILLUSTRASJON FRA TORGET.pdf
A90-03 FJERNVIRKNING FRA SJØ

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A90-03 FJERNVIRKNING FRA SJØ.pdf