Moss kommune

Vedtatt reguleringsplan for Bråtengata 64 1/830 og 66 1/832 - detaljregulering, planID 406

Kommunestyret vedtok 17.12.2020 Detaljregulering for Bråtengata 64 1/830 og 66 1/832 med planID 406.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Du kan klage innen 1.2.2021

Hensikten med planen er å legge til rette for småhus og blokkbebyggelse og gir mulighet for oppføring av syv bygninger langs Bråtengata og fire lamellblokker parallelt med Sølyalléen, med tilhørende uteoppholdsarealer, arealer for lek, internvei, parkering og renovasjonsløsninger, samt fortau rundt planområdet. 

Forslagsstiller er Frelsesarmeens Eiendommer AS og Backe prosjekt og ansvarlig plankonsulent er Stenseth Grimsrud Arkitekter. Plandokumenter kan ses  nedenfor under relevante dokumenter, men også på kommunetorget i Dronningens gate 15.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Mariann Dalseth på tlf 47487705 eller mariann.dalseth@moss.kommune.no

Klage:

Vedtaket kan påklages av parter med rettslig klageinteresse. Klagefrist er 1.Februar.
Eventuell klage sendes Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no

Plandokumenter:

Plandokumenter
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse_Detaljregulering_Bråtengata 16 11 2020_2_gang (350566)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse_Detaljregulering_Bråtengata 16 11 2020_2_gang (350566).pdf
Plankart_ Bråtengata_16 11 2020 (350564)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_ Bråtengata_16 11 2020 (350564).pdf
Bråtengata_Reguleringsbestemmelser_vedtatt_17 12 2020(353170)

09.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bråtengata_Reguleringsbestemmelser_vedtatt_17 12 2020(353170).pdf

Andre relevante dokumenter:

Andre relevante dokumenter
Tittel Publisert Type
Bråtengata 64 - 1830 og 66 1832 - Innsigelse til planforslag - NVE (DokID 80399)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bråtengata 64 - 1830 og 66 1832 - Innsigelse til planforslag - NVE (DokID 80399).pdf
Bråtengata 64 og 66 - NVE trekker innsigelse - detaljreguleringsplan (DokID 122629)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bråtengata 64 og 66 - NVE trekker innsigelse - detaljreguleringsplan (DokID 122629).pdf
Geoteknisk Datarapport 07 05 2018 (152201)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Geoteknisk Datarapport 07 05 2018 (152201).pdf
Innsigelser imøtekommes - for Bråtengata 64 1830 og 66 1832 - detaljregulering (161048)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innsigelser imøtekommes - for Bråtengata 64 1830 og 66 1832 - detaljregulering (161048).pdf
Innsigelser imøtekommes - for Bråtengata 64 - 1830 - og 66 - 1832 - detaljregulering (189108)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innsigelser imøtekommes - for Bråtengata 64 - 1830 - og 66 - 1832 - detaljregulering (189108).pdf
Kunngjøring av vedtatt plan - for Bråtengata 64 1830 og 66 1832 - detaljregulering (350849)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kunngjøring av vedtatt plan - for Bråtengata 64 1830 og 66 1832 - detaljregulering (350849).pdf
ROS-analyse områdestabilitet - 11.10.2018 (152202)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse områdestabilitet - 11.10.2018 (152202).pdf
ROS-analyse områdestabilitet (152203)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse områdestabilitet (152203).pdf
Sluttbehandling - for Bråtengata 64 1830 og 66 1832 - detaljregulering (350563)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttbehandling - for Bråtengata 64 1830 og 66 1832 - detaljregulering (350563).pdf
Vedlegg_1_Sammendrag_høringsuttalelser (350567)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_1_Sammendrag_høringsuttalelser (350567).pdf
Vedlegg_2_Oppsummering _digitalt medvirkningsmøte (DokID 185572)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_2_Oppsummering _digitalt medvirkningsmøte (DokID 185572).pdf
Vedlegg_3_tilsvar_testamente_Bråtengata (DokID 185573)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_3_tilsvar_testamente_Bråtengata (DokID 185573).pdf
Vedlegg_4_Illustrasjoner_Bråtengata (DokID 185574)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_4_Illustrasjoner_Bråtengata (DokID 185574).pdf
Vedlegg_5_ROS-analyse områdestabilitet_08 06 2020 (350568)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_5_ROS-analyse områdestabilitet_08 06 2020 (350568).pdf
Vedlegg_6_Miljøgeologi (DokID 185576)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_6_Miljøgeologi (DokID 185576).pdf
Vedlegg_7_Geoteknikk_3-partskontroll 06 05 2020 (DokID 185577)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_7_Geoteknikk_3-partskontroll 06 05 2020 (DokID 185577).pdf
Vedlegg_8_Støyberegning_Bråtengata_12 06 2020 (DokID 185578)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_8_Støyberegning_Bråtengata_12 06 2020 (DokID 185578).pdf