Vedtatt oversikt over levekår og folkehelse i Moss

Mangfoldige Moss - slik har vi det

Kommunen skal etter Lov om folkehelsearbeid (§ 5) ha oversikt over folkehelse og levekår i befolkningen

Et oversiktsdokument over folkehelsa i nye Moss, sett i lys av «gamle» Moss og Rygge, er nå behandlet i kommunestyret.

Dokumentet «Mangfoldige Moss - slik har vi det» viser at vi har betydelige folkehelse- og levekårsutfordringer i Moss. Samtidig har vi mange muligheter til å endre dette!

 

Et bærekraftig samfunn er et samfunn det er godt å leve i. «Mangfoldige Moss  - slik har vi det» vil være en retningsviser for å prioritere innsats og målrette folkehelsetiltak.

 

Har du spørsmål om folkehelse? Ta kontakt med kommunens folkehelserådgivere!

Trude Larsen Vold: Trude.Larsen.Vold@moss.kommune.no

Agnethe Weisæth: agnethe.weisaeth@moss.kommune.no

 

 

Mangfoldige Moss - slik har vi det (PDF, 2 MB)