Moss kommune

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kirkealleen -199/18 med Plan ID M291

Kommunestyret vedtok 17.12.2020 Detaljregulering med navn Kirkealleen 199/18. 

Planen legger til rette for reetablering av Kirkealleen, etablering av vann- og avløpsanlegg
langs Kirkeveien, samt mulighet for lede overvann fra planområdet til Bjølsenbekken. I tillegg legges det til rette for etablering av en sti langs alléen.

Forslaget medfører omdisponering av omtrent 2.5 dekar jordbruksareal, noe jordbruksareal kan bli midlertidig beslaglagt i anleggsperioden. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.

Klage: 

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner og lignende. Eventuell klage sendes Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no

Klagefrist er 1. februar 2021.

Vedtatt plan med aktuelle dokumenter kan ses på kommunetorget i Dronningens gate 15 og i under relevante dokumenter på denne siden.

Plandokumenter:

Plandokumenter
Tittel Publisert Type
Kirkealle Rygge_planbestemmelser_171120 (314850)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kirkealle Rygge_planbestemmelser_171120 (314850).pdf
Kirkealle Rygge_plankart_vertikalnivå2-A1_201120 (314846)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kirkealle Rygge_plankart_vertikalnivå2-A1_201120 (314846).pdf
Kirkealle Rygge_plankart_vertikalnivå1_A1_271020 (314848)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kirkealle Rygge_plankart_vertikalnivå1_A1_271020 (314848).pdf
Kirkealle Rygge_planbeskrivelse_281020 (314847)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kirkealle Rygge_planbeskrivelse_281020 (314847).pdf

Andre relevante dokumenter:

Andre relevante dokumenter
Tittel Publisert Type
ROS-analyse (308429)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse (308429).pdf
Kirkeveien - 19918 - Kirkealleén - detaljregulering sluttbehandling (345885)

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kirkeveien - 19918 - Kirkealleén - detaljregulering sluttbehandling (345885).pdf

Spørsmål:

Har du spørsmål til den vedtatte planen, så ta kontakt med saksbehandler Lars E. M. Larsen på e-post Lars.Eirik.Mogster.Larsen@moss.kommune.no eller på telefon 94010937.