Moss kommune

Utlysning av avtale om oppdrag for ettersøk- og fallvilttjeneste

Moss kommune ved avdeling Landbruk organiserer kommunalt ettersøk- og fallvilthåndtering for Moss og Råde kommuner.

Som oppdragstaker i den kommunale ettersøk- og fallvilttjenesten vil oppdrag i hovedsak bestå av ettersøk og ivaretakelse av dødt og skadet vilt etter kommunal instruks. Andre relaterte oppgaver må påregnes etter behov. 

Vi søker personer med følgende egenskaper: 

 • Du har godkjent ekvipasje for ettersøk
 • Du har godkjent kurs – ettersøk videregående
 • Du har godkjent kurs i arbeidsvarsling
 • Du er kjent med, og har forståelse av gjeldende lover, forskrifter og regler for slikt arbeid
 • Du er registrert i jegerregisteret, har betalt jegeravgift og avlegger årlig skyteprøve
 • Du har erfaring og kompetanse med ettersøk, jakt og ivaretakelse av vilt
 • Du har en arbeidssituasjon som kan kombineres med ettersøkstjenesten
 • Du har rask responstid fra bosted og disponerer egen bil
 • Du har personlig egnethet

 Avtalen innebærer:

 • Oppdragsavtale med Moss kommune
 • Utføre oppdrag selvstendig etter instruks fra kommunens viltansvarlig
 • Ha beredskap og være i stand til å rykke ut i forbindelse med oppdrag
 • Timesgodtgjørelse ved uttrykning etter fastsatte satser
 • Kjøregodtgjørelse
 • Forsikring på oppdrag
 • Enkelte kurs og samlinger må påregnes

Slik søker du:

Send oss en kortfattet skriftlig søknad sendes innen 3 oktober til:
Moss kommune, v/ avdeling Landbruk, Harald Urstad
Postboks 175, 1501 Moss

Eventuelt per e-post til: post@moss.kommune.no

Spørsmål kan rettes til avd. leder for Landbruk - Harald Urstad, tlf. 92648152

Klikk for stort bilde RobertNyholm