Støtvigjordet - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Det kunngjøres jf. Plan- og bygningsloven §17-4 at Støtvigenga AS og Moss kommune starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale. 

Moss kommune og Støtvigenga AS vurderer om det skal inngås utbyggingsavtale knyttet til utbyggingen av Støtvigenga, gnr. 34 bnr. 415. Kommer partene frem til at det er behov for en utbyggingsavtale vil forhandlingene starte, og i den forbindelse kunngjøres det at partene vil starte forhandlinger om utbyggingsavtale for Støtvigenga. Forhandlingene gjelder detaljregulering for Støtvigjordet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til post@moss.kommune.no eller Moss kommune, Rådhuset, Postboks 175, Kirkegata 15, 1501 Moss.