Sjøhagen Brygge - offentlig ettersyn av utbyggingsavtale

Offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven §17-4

Det er fremforhandlet avtale for Sjøhagen brygge 1, mellom partene Moss kommune og Sjøhagen Brygge AS. 

Avtalen gjelder plan 402, sjøhagen brygge 1, Kambo.

Les mer om saken her

Eventuelle uttalelser kan sendes til Moss kommune, Rådhuset, Postboks 175, Kirkegata 15, 1501 Moss, eller til post@moss.kommune.no