Kunngjøring av fastsatt planprogram for kvartalet Høydaveien - Triovingveien

Kommunestyret har i møte 17. september fastsatt planprogram for kvartalet Høydaveien – Triovingveien.

I vedtaket er det lagt inn et tillegg som angir hvilke alternativer som skal utredes. For nærmere info, se vedtaket. 

Planprogrammet vil danne grunnlaget for utredninger som skal gjøres i detaljregulering for kvartalet.
Alternativene som skal utredes inneholder 150-300 boliger, 500-3000 m2 næring og 0-5000 m2 kontor, samt uteoppholdsarealer og tilhørende veisystem. Eiendommene som skal utvikles er til sammen ca. 26 daa.

Du kan se planprogrammet og vedtaket på nettsiden her, eller på kommunetorget i Dronningens gate 15.

Fastsettelsen av planprogrammet er gjort med hjemmel i § 6 i Forskrift om konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og det er av den grunn ikke klagerett på vedtaket.

Kunngjorte dokumenter:

Planprogram Høydaveien - Triovingveien
Tittel Publisert Type
Kvartalet Høydaveien Triovingveien Fastsatt Planprogram 170920

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kvartalet Høydaveien Triovingveien Fastsatt Planprogram 170920.pdf
Vedtak Fastsatt planprogram - Kvartalet Høydaveien - Triovingveien

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fastsatt planprogram - Kvartalet Høydaveien - Triovingveien.pdf