Moss kommune

Kilsbakken 8 - Varsel om oppstart av detaljregulering

Arkitekturverket AS har varslet oppstart av detaljregulering for Kilsbakken 8.

Planarbeidet skal legge til rette for etablering av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i form av eneboliger, kjede-/ rekkehus eller lignende.

Har du merknader til planarbeidet?

Eventuelle merknader kan sendes skriftlig innen 09.07.2021 til Arkitekturverket AS på epost eller pr. brev.
Epost: post@averket.no
Brev: Arkitekturverket AS, Bernt Ankers gate 19, 1534 Moss.

Vedlegg til kunngjøringen:

Varsel om oppstart
Tittel Publisert Type
Varslingsbrev

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varslingsbrev.pdf
Møtereferat - Oppstartsmøte - Detaljregulering - Kilsbakken

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtereferat - Oppstartsmøte - Detaljregulering - Kilsbakken.pdf
Varslingskart brev

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varslingskart brev.pdf
Planinitiativ Kilsbakken 8

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ Kilsbakken 8.pdf