Moss kommune

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Nøkkeland nord

Detaljregulering for Nøkkeland nord (planID 430) legges ut til offentlig ettersyn, iht PBL § 12-10. Høringsperioden er fra 11.12.2020 til 29.01.2021.

Plan, Bygg og teknisk har vedtatt å legge plan for detaljregulering av Nøkkeland nord ut på høring. Du kan komme med innspill til planen.

Frist for innspill er 29.1.2021

Planen omfatter GnrBnr 3/2030, Nøkkeland Terrasse 61, 71, 73, 75, 77. Eiendommen er et restareale fra utbyggingen av Nøkkeland Terrasse i 1988-1989. Det søkes om parallell behandling av rammesøknad.

Planen som nå legges ut på høring og til offentlig ettersyn legger til rette for boligutbygging av konsentrert småhusbebyggelse i form av eneboliger i kjede samt leilighetsbygg. Øvrige arealer benyttes til adkomst, parkering, renovasjon, fortau, samt opparbeidet og ikke-opparbeidet uteoppholdsareal. Det planlegges to rekker med kjedede eneboliger og den øverste rekken med bebyggelse er tenkt til leiligheter.

Plandokumentene finner du i denne artikkelen. Alternativt kan du finne dokumentene på kommunetorget i Dronningensgate 15.

Har du innspill til planen?

Du kan komme med innspill til planen. Merknadene må påføres planens navn og PlanID 430 og sendes kommunen innen 29.01.2021.
Merknader kan sendes på e-post til post@moss.kommune.no eller til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss.
Har du spørsmål om planforslaget, så ta kontakt med Mariann Dalseth, mariann.dalseth@moss.kommune.no, tlf 47487705.

Relevante dokumenter:

Høring av forslag til plan - 15.12.2020
Tittel Publisert Type
201109 Nøkkeland nord_bestemmelser (298083)

15.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201109 Nøkkeland nord_bestemmelser (298083).pdf
Detaljregulering for Nøkkeland nord - første gangs behandling (326981)

15.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljregulering for Nøkkeland nord - første gangs behandling (326981).pdf
201109 Plankart (298084)

15.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201109 Plankart (298084).pdf
A70-03 solstudie ny situasjon 1 april (303631)

15.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A70-03 solstudie ny situasjon 1 april (303631).pdf
A70-06 solstudie eks situasjon 1 september (303632)

15.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A70-06 solstudie eks situasjon 1 september (303632).pdf
A70-04 solstudie eks situasjon 1 april (303630)

15.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A70-04 solstudie eks situasjon 1 april (303630).pdf
A70-05 solstudie ny situasjon 1 september (303633)

15.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A70-05 solstudie ny situasjon 1 september (303633).pdf
Støyrapport Nøkkeland Terrasse (183678)

15.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støyrapport Nøkkeland Terrasse (183678).pdf
200922 Nøkkeland nord_Planbeskrivelse (303606)

15.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 200922 Nøkkeland nord_Planbeskrivelse (303606).pdf