Høring av forslag til lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang for Moss kommune

Utvalg for landbruk, samferdsel, natur og miljø vedtok i møte 2.9.2020 å legge forslag til forskrift ut på høring med høringsfrist 09.10.20, med sikte på vedtak i kommunestyret høsten 2020.

Tidligere Moss og Rygge kommuner har likelydende forskrifter i dag, og denne foreslås videreført og gjøres gjeldende for nye Moss kommune.
Du kan lese saksfremlegget og forslag til lokal forskrift ved å klikke på lenkene nedenfor:

Saksfremlegg for lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang

Forslag til lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang (PDF, 94 kB)

Ønsker du å gi en uttalelse?

Du kan sende din uttalelse til forslaget til Moss kommune. Uttalelsen må være skriftlig og sendes innen fristen 9.10.2020 til: post@moss.kommune.no