Høring av forslag til forskrift om ferdselsreglement for Vansjø, Hobølelva og Mosseelva, Moss, Råde og Våler kommuner, Viken

Utvalg for landbruk, samferdsel, natur og miljø vedtok i møte 04.11.20 å legge forslag til forskrift ut på høring med høringsfrist 04.12.20, med sikte på vedtak i kommunestyret i februar 2021.

Moss, Rygge, Våler og Råde kommuner har hatt likelydende forskrift siden 1997, og denne foreslås videreført og gjøres gjeldende for nye Moss kommune. 

Ønsker du å gi en høringsuttalelse til forslått forskrift?

Du kan sende din uttalelse til Moss kommune: post@moss.kommune.no.
Fristen er 04.12.2020.

Aktuelle dokumenter:

Høring av forskrift for ferdselsreglement for Vansjø, Hobølelva og Mosseelva
Tittel Publisert Type
Saksfremlegg - Forskrift om ferdselsreglement for Vansjø, Hobølelva og Mosseelva, Moss, Råde og Våler kommuner, Viken

29.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksfremlegg - Forskrift for ferdselsreglement.pdf
Forskrift om ferdselsreglement for Vansjø, Hobølelva og Mosseelva

29.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift om ferdselsreglement.pdf