Høring av forslag til detaljreguleringsplan for Grindvold - Høringsfrist 1.9.20

Planforslaget omfatter arealene til den gamle skolen, samt fire øvrige utbyggingsfelter, og åpner for boligbebyggelse i fire etasjer, og offentlig tjenesteyting, blant annet demensboliger.

Forslaget legges ut på offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven §12-10.

Planens størrelse er 81,2 daa. Forslagsstiller er Moss kommunale eiendomsselskap.

Har du innspill eller merknader til planforslaget:

Har du merknader og innspill til forslaget kan du sende dette til Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller til post@moss.kommune.no.

Høringsfristen er satt til 1.9.2020.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Stian Berge på stian.berge@moss.kommune.no eller på telefon 940 17 068.

Planforslag og tilhørende dokumenter:

Planforslag på høring 24.6.20
Tittel Publisert Type
Reguleringsbestemmelser Grindvold

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser Grindvold.pdf
Illustrasjonssnitt 1

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjonssnitt 1.pdf
Illustrasjonssnitt 2

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjonssnitt 2.pdf
Saksframlegg

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksframlegg.pdf
Planbeskrivelse

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse.pdf
Illustrasjoner 1

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjoner 1.pdf
Illustrasjoner 2

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjoner 2.pdf
Illustrasjoner3

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjoner3.pdf
Plankart Grindvold

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart Grindvold.pdf
Støyberegning

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støyberegning.pdf
Fagrapport naturmangfold

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagrapport naturmangfold.pdf
Tilleggsutredning naturmangfold

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilleggsutredning naturmangfold.pdf