Forslag til detaljreguleringsplan for Heimdalenga felt B6 – høring og offentlig ettersyn - PlanID: 0136 19 M295. Høringsfrist 15.02.2020.

Plan- og miljøutvalget behandlet forslag til detaljregulering for Heimdalenga felt B6 i møte den 3. des. 2019, og det ble fattet følgende vedtak:

«Detaljreguleringsplan for Heimdalenga felt B6 legges ut på høring.»

Heimdalenga felt B6 ligger plassert øst i det eksisterende boligområdet Heimdalenga i Rygge kommune. Planforslaget legger opp til leilighetsbebyggelse i lavblokker på 2 og 4 etasjer, og rekkehus over to plan. Parkering er planlagt delvis i kjeller, og delvis på terreng. Felles uteoppholdsarealer og lekeplasser inngår i planforslaget.

Uttalelser kan sendes skriftlig til nye Moss kommune innen 15.02.2020.
E-post: post@moss.kommune.no
Postadresse: Postboks 175, 1501 Moss

Alle dokumenter:

Heimdalenga felt B6
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse.pdf
Plankart

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart.pdf
Reguleringsbestemmelser

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser.pdf
Samlet saksframstilling

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samlet saksframstilling.pdf