Bråtengata 64, 1/830 og 1/832 - Kunngjøring av forslag til detaljregulering

forslag til detaljregulering legges ut for offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven §12-10. Du kan komme med innspill og merknader til planforslaget innen 10.4.2020.

Forslaget legger til rette for boligbygging i form av konsentrert småhusbebyggelse fordelt på 7 bygninger langs Bråtengata og 4 lamellblokker parallelt med Strandpromenaden. Forslaget inneholder også plan for tilhørende uteoppholdsarealer, arealer til lek, internvei, parkering, renovasjonsløsninger og fortau rundt planområdet. Bygningene foreslås med henholdsvis 3 etasjer mot Bråtengata og 5 etasjer i lamellblokkene. Dette gir rom for ca. 100 (14 + 86) boenheter, i 2-, 3- og 4-roms leiligheter.

Ved politisk behandling av saken ble det bestemt at prosjektet må bearbeides ytterligere, blant annet med hensyn på miljø og bygningsutforming. Det ble i tillegg bestemt at det skal avholdes medvirkningsmøte tirsdag 10. mars 2020, på Moss seilforenings klubbhus på Søly. Invitasjon sendes til naboer og andre berørte i eget brev og annonseres på kommunens hjemmesider.

Plandokumentene er vedlagt i denne kunngjøringen, men kan også sees på Kommunetorget i Dronningensgate 15.

Ønsker du å sende et innspill eller merknad til planforslaget:

Ditt innspill eller merknad kan du sende til Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller på e-post til: post@moss.kommune.no
Du må merke innspillet eller merknaden med planens navn og PlanID 406.
Frist for å sende innspill eller merknad er 10.4.2020.

Har du spørsmål til planforslaget:

Ta kontakt med Mariann Dalseth i kommunen
e-post: mariann.dalseth@moss.kommune.no tlf: 47 48 77 05

Detaljregulering til offentlig ettersyn:

Detajregulering til offentlig ettersyn
Tittel Publisert Type
1 Plankart_Bråtengata_23 11 2019

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_Bråtengata_23 11 2019 (7569).pdf
2 Planbeskrivelse_Bråtengata 23 11 2019

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse_Bråtengata 23 11 2019 (7568).pdf
3 Bestemmelser__Bråtengata 23 11 2019

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser__Bråtengata 23 11 2019 (7576).pdf
4 Illustrasjoner fra de ulike versjonene

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjoner fra de ulike versjonene (DokID 2404).pdf
5 Utomhuspla_Bråtengata 23 11 2019

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utomhuspla_Bråtengata 23 11 2019 (DokID 2429).pdf
6 Vedlegg_3_ROS-analyse områdestabilitet

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_3_ROS-analyse områdestabilitet (DokID 2431).pdf
7 Følgebrev_Bråtengata_detaljregulering

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Følgebrev_Bråtengata_detaljregulering (DokID 2403).pdf
8 Detaljreguleringsplan for Bråtengata 64 - 66 - Ber om folkemøte

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljreguleringsplan for Bråtengata 64 - 66 - Ber om folkemøte (DokID 2402).pdf

Mottatte innspill:

Mottatte innspill
Tittel Publisert Type
Innspill - Elisabeth Heian (DokID 2405)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Elisabeth Heian (DokID 2405).pdf
Innspill - Fylkesmannen (DokID 2406)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Fylkesmannen (DokID 2406).pdf
Innspill - Gustav Hagengen (DokID 2407)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Gustav Hagengen (DokID 2407).pdf
Innspill - Hafslund (DokID 2408)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Hafslund (DokID 2408).pdf
Innspill - Ingunn og Vemund Lie (DokID 2409)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Ingunn og Vemund Lie (DokID 2409).pdf
Innspill - Jeløy søndre vel (DokID 2410)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Jeløy søndre vel (DokID 2410).pdf
Innspill - Laila Brøndbo (DokID 2411)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Laila Brøndbo (DokID 2411).pdf
Innspill - Lisbeth og Truls Ramleth (DokID 2412)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Lisbeth og Truls Ramleth (DokID 2412).pdf
Innspill - Miljørettet Helsevern (DokID 2413)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Miljørettet Helsevern (DokID 2413).pdf
Innspill - Norges vassdrags- og energidirektorat (DokID 2414)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Norges vassdrags- og energidirektorat (DokID 2414).pdf
Innspill - Statens Vegvesen (DokID 2415)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Statens Vegvesen (DokID 2415).pdf
Innspill - Styret i Sameiet Søly Terrasse (DokID 2416)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Styret i Sameiet Søly Terrasse (DokID 2416).pdf
Innspill - Søly borettslag (DokID 2417)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Søly borettslag (DokID 2417).pdf
Innspill - Torstein Førland (DokID 2418)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill - Torstein Førland (DokID 2418).pdf
Innspill -Bråtengata 57 (DokID 2419)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill -Bråtengata 57 (DokID 2419).pdf
Innspill -Eilert Lund (DokID 2420)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill -Eilert Lund (DokID 2420).pdf
Innspill -Fylkeskommunen (DokID 2421)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill -Fylkeskommunen (DokID 2421).pdf
Innspill -Mohammad Rashid (DokID 2422)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill -Mohammad Rashid (DokID 2422).pdf
Innspill -Morten Paulshus (DokID 2423)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill -Morten Paulshus (DokID 2423).pdf
Innspill Movar (DokID 2424)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill Movar (DokID 2424).pdf
Innspill -Syrenvegen borettslag (DokID 2425)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill -Syrenvegen borettslag (DokID 2425).pdf
Innspill -Vårlistranda sameie (DokID 2426)

20.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill -Vårlistranda sameie (DokID 2426).pdf