Høringer og kunngjøringer

Moss kommune ved Landbruksforvaltningen organiserer kommunalt ettersøk- og fallvilthåndtering for Moss og Råde kommuner.

Som oppdragstaker i den kommunale ettersøk- og fallvilttjenesten vil oppdrag i hovedsak bestå av ettersøk og ivaretakelse av dødt og skadet vilt etter kommunal instruks. Andre relaterte oppgaver må påregnes etter behov. 

Plan- og miljøutvalget behandlet forslag til detaljregulering for Heimdalenga felt B6 i møte den 3. des. 2019, og det ble fattet følgende vedtak:

Plan- og miljøutvalget behandlet forslag til detaljregulering for Ryggeveien 353 i møte den 16. nov 2019, og det ble fattet følgende vedtak:

Plan- og miljøutvalget behandlet forslag til detaljregulering for Kirkealléen i møte den 3. des 2019, og det ble fattet følgende vedtak:

Den 6.11.2019 vedtok Moss kommunestyre forutsigbarhetsvedtak for inngåelse av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven §17-2.