Politiske saker og møter/ innsyn

Moss kommune har for tiden stor arbeidsbelastning som følge av håndtering av Covid-19. Det kan derfor ta lenger tid enn normalt å få svar på innsynsbegjæringer.