Moss kommune

Priser og reglement i Kulturskolen

Priser ut skoleåret 20/21 (betales i 2 terminer - høst og vår)
Priser ut skoleåret 20/21 (betales i 2 terminer - høst og vår)
Fag: Elevbetaling (pr. år): Terminbeløp:
Individuell sangundervisning 3 600 1 800
Individuell sangundervising FORDYPNING 5 400* gjelder f.o.m. høst 21 2 700* gjelder f.o.m. høst 21
Individuell instrumentalundervisning 3 600 1 800
Individuell instrumentalundervisning FORDYPNING 5 400* gjelder f.o.m. høst 21 2 700* gjelder f.o.m. høst 21
Instrumentleie 580 290
Sanggruppe 3 400 1 700
Kulturmix 3 000 1 300 (høst) 1 700 (vår)
TeaterLEK 3 400 1 700
TeaterINTRO 3 600 1 800
TeaterLAB 3 600 1 800
TeaterSKOLEN 3 600 1 800
APPLAUS 4 000 2 000
Visuelle fag KUNSTLEK 3 400 1 700
Visuelle fag VISUELL KUNST 3 400 1 700
Visuelle fag FORDYPNING 3 600 1 800
Visuelle fag materialavgift 400 200
Visuelle fag LEK MED LEIRE 3 400 1 700
Visuelle fag LEIRE OG OBJEKT 3 600 1 800
Visuelle fag materialavgift keramikk 400 200
Dans 3 400 1 700
Søskenmoderasjon - pr. søsken fra første søsken 20%
Flerfagsrabatt pr. fag - reduksjon gjeldende fra fag nr. 2 20%

Våler kommune har egne betalingssatser for elever bosatt i Våler:

Priser 20/21 Vålerelever
Priser 20/21 Vålerelever
Fag: Elevbetaling (pr. år): Terminbeløp:
Alle kulturskoletilbud 3 800 1 900
Individuell sangundervisning FORDYPNING 7 600 3 800
Individuell instrumentalundervisning FORDYPNING 7 600 3 800
Instrumentleie 580 290
Visuelle fag materialavgift 400 200
Søskenmoderasjon Nei
Flerfagsrabatt Nei

Satsene blir vedtatt årlig av kommunestyret i hver enkelt kommune.

Påmeldingen er bindende for hele skoleåret. Dersom en elev ønsker å avbryte undervisningen midt i et skoleår, må elevavgiften likevel betales.

Elevavgiften betales hvert halvår. Den reduseres ikke med mindre eleven er syk over et lengre tidsrom (mer enn 4 uker). Fravær må dokumenteres med legeattest.

 

Kulturskolens reglement (PDF, 140 kB)

Søk plass i Kulturskolen

Oppsigelse av elevplass