Moss kommune

Oppstart skoleåret 20/21

Her finner du generell info om skolestart

  • All undervisning starter i uke 35.
  • Nye elever har fått beskjed om oppstart i epost vedrørende plass i Kulturskolen
  • Elever på individuell sang- og instrumentalopplæring blir kontaktet av lærer i løpet av uke 34 for avtale om dag og tid for undervisning 
  • Elever på gruppetilbud (dans, visuelle fag, teater, sanggruppe) møter til oppsatt dag/tid/sted for undervisning i uke 35 (klikk på lenkene for kursoversikt).
  • Alle nye musikkelever (6 – 10 år) vil fra skolestart frem til høstferien få en mer leken innføringsperiode i gruppe i stedet for individuell undervisning. Egen beskjed om dette vil bli sendt ut til aktuelle elever.