Moss kommune

Moss biblioteks venner

Moss biblioteks venner er en ideell og partipolitisk nøytral forening. Den ble stiftet 23. april 1996, og har for tiden i underkant av 200 medlemmer.
 
Venneforeningen har som formål å:

være en støtteforening for Moss bibliotek ved bl.a. og arbeide for økt forståelse av bibliotekets betydning for bysamfunnet og for sikring av midler til forsvarlig og tilfredsstillende drift av biblioteket.
Spre informasjon om bibliotekets betydning for opplysning, utdanning og kulturell virksomhet, og om den service det kan yte det det moderne informasjonssamfunnet.
Tre støttende til ved spesielle arrangementer som biblioteket setter i verk.
Være formidler av brukernes ønsker og behov overfor biblioteket.

Styret i Moss Biblioteks Venner 2020

Leder:  Trine Dalaker Svenkerud
            Karlstadv. 42 F 1615 Moss
            Mob. 913 20922    fast: 69 27 21 47
            Mail: trinedalaker@gmail.com

Styremedlemmer.
            Grania Skappel
            Horsensgt. 7D, 11516 Moss
            Mob: 93865701
            Mail: grania.skappel@gmail.com

            Magne Steinsmo
            Bråtengt 43 B 1515 Moss
            Mob: 988 75 282
            Mail: magstei@online.no

            Guttorm Fremstad
            Orkerødgt. 66, 1511 Moss
            Mob: 95174716
            Mail: gutt-fre@online.no

            Knut Olav Lindelien
            Christian Michelsensgt7 1524 Moss
            Mob: 920 41 315
            Mail: knulinde@online.no


Moss bibliotek og Venneforeningen vil gjerne ha flere venner.
Kanskje du også vil være med?
Enkelt årlig medlemsskap kr. 200,
familiemedlemsskap kr. 300 
Bankkonto: 1080.18.27913—Vippsnummer:532207 
(NB.bruk kjøp og betal-knappen når du betaler med Vipps) Viktig at du oppgir navn ved betalingen.