Moss kommune

Vei og sykkel prosjekter

Vei og sykkel prosjekter i Moss

Pågående sykkeltiltak:

Sykkeltiltak Torderød

Beskrivelse: Moss kommune legger til rette for å kunne sykle tryggere i mindre trafikkerte gater. 

Entreprenør: Moss kommune, virksomhet utførelse.

Lengde: 1071 meter

Anleggstid: august 2020 - mai 2021

Informasjonsbrosjyre sykkeltiltak Torderød (PDF, 2 MB)

Sykkeltiltak Skarmyra

Beskrivelse: Moss kommune legger til rette for å sykle i mindre trafikkerte gater. 

Entreprenør: Moss kommune, virksomhet utførelse.

Lengde: 572 meter

Anleggstid: august 2020 - mai 2021

 

Planlagte sykkeltiltak:

Sykkeltiltak Bråtengata