Moss kommune

Vann- og avløpsprosjekter

i Moss kommune

Prosjekt og utvikling er en virksomhet under PMT. Vi jobber hovedsakelig med å planlegge utskiftning av gamle vann- og avløpsledninger i Moss kommune, for å sikre våre innbygger en trygg vannforsyning og en sikker bortledning av avløpsvann. Men vi vil også bistår andre virksomheter i Moss kommune med å gjennomføre sine prosjekter, som innebærer anleggsarbeider i Moss kommune.

Under vil vi publisere informasjonsbrosjyrer, som beskriver pågående arbeider og planlagte arbeider. Du vil i oversiktskartet kun navigere deg rundt til de forskjellige prosjektene.

  Kart

Pågående prosjekter:

Vann og avløp:

Prosjekt 500080 Kamboveien VA - Utskiftning av vann og avløpsledninger

Beskrivelse: Moss kommune skal skifte ut en gammel vannledning og separere en avløp felles til en avløpsledning og en overvannsledning. 

Entreprenør: Moss kommune, virksomhet utførelse.

Lengde: ca.  350 meter

Anleggstid: juni 2020 - januar 2021

Status: Utskifting av vann- og avløpsledninger er ferdig. Asfaltering og istandsetting av grønt områder utføres vår 2021.

Informasjonsbrosjyre (PDF, 650 kB)

 

Prosjekt 500082 Kirkeveien vann og avløp - Ny avløpsledning og utskiftning av gammel vannledning.

Beskrivelse: Moss kommune skal skifte ut en gammel vannledning av eternitt og legge ny pumpeledning for avløp. 

Entreprenør: Olimb anlegg AS

Lengde: 2830 meter

Anleggstid: mars 2021 - september 2021

Status: Anleggsarbeider er i gang.

Informasjonsbrosjyre (PDF, 566 kB)

 

Arne Garborg, Orkerødgata - Nye vann- og avløpsledninger

Beskrivelse: Moss kommune skifter ut en vannledning fra 1937 og en gammel avløp felles fra 1986.

Entreprenør: Eivind Engseth AS

Lengde: 600 meter

Anleggstid: mars 2021 - august 2021

Status: Anleggsarbeider er i gang.

Informasjonsbrosjyre (PDF, 795 kB)

 

Prosjekt 500136 Årevoll, overvanns tiltak

Beskrivelse: Moss kommune skal legge til rette for å lede overvann bort.

Entreprenør: Moss kommune, virksomhet utførelse.

Lengde: 150 meter

Anleggstid: februar 2021 - mai 2021

Status: Anleggsarbeider er i gang.

 

Prosjekt 500038 Carlbergveien nord VA og fortau

Beskrivelse: Sanering av vann- og avløpsledninger. Bygging av fortau..

Entreprenør: Entreprenør ikke valgt.

Lengde: 150 meter

Anleggstid: mars 2021 - mai 2021

Status: Anleggsarbeider er i gang.

Informasjonsbrosjyre

 

 

Planlagte prosjekter:

  • Prosjektnummer 500098 Osloveien nord, vann- og avløp. I samarbeid med MOVAR IKS.
  • Prosjektnummer 500073 Varden syd, vann- og avløp.
  • Prosjektnummer 500038 Carlbergveien nord, vann, avløp og fortau.
  • Prosjektnummer 500070 Halmstad/Gatu, overvann.
  • Prosjektnummer 500086 Bukkespranget/Grindvold, nye vann og avløpsledninger for tilstrekkelig kapasitet mtp nye omsorgsboliger.
  • Prosjektnummer 500083 Flytte pumpestasjonen på Vold og se på avløp fra Halmstad.
  • Prosjektnummer 500085 Utsynet nord og Refsnesskogen, skifte ut vann- og avløpsledninger.
  • Prosjektnummer 500163 Marineveien, legge ny vannledning slik at man kan kjøre vannet i ring.
  • Prosjektnummer 500157 Jordmor Eriksens vei, Martebakken. Nye vann og avløpsledninger.

Har du spørsmål om prosjektene? Send en henvendelse til kommunetorget. Kontaktinformasjon står nederst på siden.

 

Eksterne prosjekter:

MOVAR IKS - Ny hovedvannledning for Moss og Vestby

*siden er under oppdatering, flere anlegg og prosjekter vil bli lagt til fortløpende.