Torderødalléen 16-22

MKEiendom gjenoppbygger 4-mannsbolig i Torderødalléen 16-22 etter brann.

Fakta om prosjektet

Bestiller: Protector Forsikring ASA

Byggherre: MKEiendom  

Prosjektfase: gjennomføringsfase

Entrepriseform: totalentreprise

Totalentreprenør: Gunnar T. Høvik AS

Byggetid: oppstart april 2020 - ferdigstillelse november 2020

Prosjektleder MKEiendom: Kamilla Johannessen

Byggeledelse/byggherreombud: Easeit Help AS