Torderød gård

MKEiendom har fått i oppdrag å restaurere Torderød gård til byjubiléet i 2020.

Bygningen vil bli satt tilbake til 1700/1800-tallet.

Torderød gård er ferdigstilt og overlevert.

Fakta om prosjektet

Bestiller: Moss kommune

Byggherre: MKEiendom

Prosjektfase: ferdigstilt/overlevert

Prosjekteringsgruppe: Vel Bevart! 

Entrepriseform: totalentreprise

Totalentreprenør: Juuhl & Bratfoss AS

Byggetid: 2018 - våren 2020

Prosjektleder MKEiendom: Bjørn Erik Haugmo

Byggeledelse/byggherreombud: Proland AS