Melløs kunstgress

Det er bevilget midler til en totalutskiftning av kunstgresset tilhørende Melløs idrettsanlegg i Moss kommune. Lokasjonen er vis a vis Melløs stadion. Det er en kunstgressbane der i dag, men denne er slitt samt at det er store setningsskader i grunnen. Derfor skal det bygges opp en ny bane fra grunnen av på eksisterende kunstgressbane. Banen blir benyttet hele året av Moss Fotballklubb og Rapid Athene til både trening, treningskamper og kamper. I tillegg er det breddefotball på banen. Den nye banen vil tilfredsstille de kommende kravene for kunstgressbaner utarbeidet av Miljødirektoratet, i tillegg til funksjonskrav og egenskaper som er definert og fastsatt av Kulturdepartementet (KUD) og Norges Fotballforbund (NFF). Banen skal ha et FIFA godkjent kunstgressystem.

Hovedpunkter for oppdraget:

  • Grunnarbeider; utgraving og ny oppbygging av bane, grøfter, drens/overvannssystem, infiltrasjonsmagasiner mm.
  • Snødeponiarealer i hver kortende, som utenfor snøsesongen vil kunne fungere som oppvarmingsfelt og ekstra areal for fotballen. Disse vil ha gjenbrukt kunstgress, men med nytt innfyll.
  • I grunnen skal det legges nytt fjernvarmeanlegg for undervarme. Statkraft Varme leverer fjernvarmen.
  • Levering og montering av et FIFA godkjent kunstgressystem, av kvalitet Fifa Quality.
  • Granittmur rundt hele anlegget som stopper forurensing av granulat til omkringliggende områder. Denne vil også fungere som sittebenk for tilskuere.
  • Sluser inn til baneområdet.
  • Flytting av lysmaster, samt nye lysarmaturer med PerfectPlay lysstyringssystem.
  • Det skal i tillegg leveres og monteres nye ballfangernett, flettverksgjerde i ytterkant av baneområdet samt to nye 11’er mål.

Fakta om prosjektet

Bestiller: kommunalområde kultur, aktivitet og inkludering

Byggherre: MKEiendom  

Prosjektfase: gjennomføringsfase

Prosjekteringsgruppe:

Entrepriseform: totalentreprise

Totalentreprenør: Leif Grimsrud AS (grunnarbeider)

Byggetid: oppstart aug/sep 2020 - ferdigstillelse nov/des 2020

Prosjektleder MKEiendom: Glenn Johannessen

Byggeledelse/byggherreombud: