Carlsmindeveien 41

MKEiendom skal bygge 8 omsorgsboliger med fellesarealer og personalbase for kommunens ansatte i Carlsmindeveien 41 på Ekholt.

Når omsorgsboligene er oppført skal leilighetene videreselges til brukerne som skal bo der. Omsorgsboligene skal organiseres som et borettslag i regi av Vansjø Boligbyggelag. Brukere og deres representanter er sterkt medvirkende i forprosjektfasen for påvirkning av arkitektur, utforming, materialvalg med mer. Prosjektet er forhåndsgodkjent av Husbanken og vil motta investeringstilskudd.

Fakta om prosjektet

Bestiller: tjeneste for funksjonshemmede 

Byggherre: MKEiendom

Prosjektfase: forprosjektfase 

Prosjekteringsgruppe: Arkitektbua AS, WSP Norge AS  

Entrepriseform: totalentreprise

Totalentreprenør: 

Byggetid: forventet oppstart august 2020 - forventet ferdigstillelse oktober 2021

Prosjektleder MKEiendom: Øivind Frantsen

Byggeledelse/byggherreombud: 

Klikk for stort bildeIllustrasjon: Arkitektbua AS