Moss kommune

Sunn og bærekraftig økonomi i Moss kommune - økonomi- og handlingsplan 2021-2024

Tertialrapporter 2021

 

Årsrapport for 2020

Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2021-2024

Økonomiplan, budsjett 2020 og tertialrapport

Tiltak for å få ned utgiftene

Våren 2020 startet et omfattende arbeid med å finne innsparingstiltak, og Moss kommune skal, over en periode på fire år, redusere utgiftene med ca. 200 millioner kroner.  Høsten 2020 jobbet administrasjonen  med å finne tiltak for å få ned utgiftene til kommunen.  

Alle kommunal- og stabsområdene ble bedt om å snu alle steiner for å se hvor det var muligheter for innsparinger som samtidig ga minst mulig negative konsekvenser for tjenestene vi gir til innbyggerne. Resultatene av arbeidet har blitt presentert for formannskapet på tre økonomikonferanser høsten 2020.

Budsjett 2021

Endelige forslag til innsparinger ble fremmet gjennom budsjettet for 2021 (Økonomiplan 2021-2024), som ble lagt fram til politisk behandling i desember 2020. 

Viktige datoer i  arbeidet med budsjett for 2021

  • 30.oktober 2020: kommunedirektøren presenterer forslag til økonomi- og handlingsplan 2021-2024
  • 26.november 2020: formannskapet behandler kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2021-2024
  • 17.desember 2020: kommunestyret behandler formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan 2021-2024

 

Presentasjoner 

Økonomiplan, budsjett 2020 og tertialrapport