Sunn og bærekraftig økonomi i Moss kommune

Moss kommune er i en krevende økonomisk situasjon. For å sikre en økonomi i balanse og samtidig skape handlingsrom for framtiden, har vi satt i gang et arbeid for å redusere kostnader både på kort og lang sikt. Målet er å snu skuta, og sørge for at vi får en sunn og bærekraftig økonomi i Moss kommune. 

Tiltak for å få ned utgiftene

Våren 2020 startet et omfattende arbeid med å finne innsparingstiltak, og  Moss kommune skal, over en periode på fire år, redusere utgiftene med ca. 200 millioner kroner.  Denne høsten har administrasjonen jobbet med å finne tiltak for å få ned utgiftene til kommunen.  

Alle kommunal- og stabsområdene har blitt bedt om å snu alle steiner for å se hvor det finnes muligheter for innsparinger som samtidig gir minst mulig negative konsekvenser for tjenestene vi gir til innbyggerne. Resultatene av arbeidet har blitt presentert for formannskapet på tre økonomikonferanser denne høsten. 

Endelige forslag fremmes i budsjettet

Endelige forslag til innsparinger vil bli fremmet gjennom budsjettet for 2021 (Økonomiplan 2021-2024), som legges fram til politisk behandling i desember 2020. 

 -  Vi vet at de tiltakene som nå er foreslått skaper debatt, sier kommunedirektør Hans Reidar Ness. - Det skulle bare mangle - det dreier seg tross alt om mennesker og organisasjoners liv, legger Ness til.  - Samtidig er det viktig for en kommune å ha en sunn økonomi for å kunne møte framtidas behov, sier han.  - Det er i tillegg et krav at alle kommuner skal ha en forsvarlig økonomi, og det er dette jobben med å finne innsparingstiltak handler om, avslutter kommunedirektøren.

 - Fredag 30. oktober skal jeg på vegne av administrasjonen presentere budsjettet for neste år og den kommende fireårsperioden. Da vil vi se helheten i kommunens aktiviteter og tjenester som skal dekke innbyggernes behov, og ikke bare det som vi ser oss nødt til å foreslå redusert, sier Ness.

Viktige datoer i  arbeidet med budsjett for 2021

  • 30.oktober: kommunedirektøren presenterer forslag til økonomi- og handlingsplan 2021-2024
  • 26.november: formannskapet behandler kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2021-2024
  • 17.desember: kommunestyret behandler formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan 2021-2024

 

Presentasjoner 

Økonomiplan, budsjett 2020 og tertialrapport