Byliv Moss

Byliv Moss er et 3-årig partnerskap fra 2018-2020. I partnerskapet samarbeider

  • Moss kommune
  • Moss Gårdeierforening
  • Moss I Sentrum
  • Moss Industri- og næringsforening
  • frivilligheten og kulturlivet i Moss 

Programmet skal bidra til økt byliv i Moss sentrum gjennom samarbeid om etableringer, arrangementer og bymiljøtiltak.