Moss kommune

På temaside "skapende" kan du lese om:

Høring - forslag til pårørendestrategi 2021-2024 for Moss kommune

Moss kommune har utarbeidet et forslag til pårørendestrategi 2121 – 2024. En strategi for helhetlig pårørendearbeid. Moss kommune inviterer innbyggere i Moss, lag og foreninger, organisasjoner, interessegrupper og ulike fagmiljøer til å komme med innspill til høringsutkastet.

Formålet med strategien er å ivareta nasjonale føringer, og utvikle og forankre et godt samarbeid med pårørende lokalt. Pårørendestrategien skal være en veiviser for organisasjonen slik at organisasjonen jobber i samme retning mot felles mål. Strategien vil bli forpliktende for ansatte i Moss kommune, samtidig som den gir en enkel oversikt over hva pårørende kan forvente.
 

Utkast til pårørendestrategi 2021 - 2024 (PDF, 1009 kB)

 

Moss kommune ber om at høringsinnspill sendes pr. e-post til post@moss.kommune.no eller brev til Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss.

Frist for å komme med innspill er 24 mai 2021.

Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige og vil kunne bli publisert. Utkast til pårørendestrategien har vært til politisk behandling. Se vedlagte saksdokumenter.

Høringsbrev (PDF, 143 kB)
Politisk sak - utkast pårørendestrategi 2021 - 2024 (PDF, 954 kB)
Vedlegg 1 - resultater fra spørreundersøkelse til pårørende (PDF, 744 kB)
Vedlegg 2 - resultater fra spørreundersøkelse til ansatte (PDF, 586 kB)