Moss kommune

Vitalisering og rehabilitering av Fleischerparken og bryggepromenaden langs Mossesundet

Klikk for stort bildeAktivitetsanlegg Fleischerparken Gjennom partnerskapet Byliv Moss er det i 2019 blitt jobbet for å rehabiltere og videreutvikle Fleischerparken og bryggepromenaden langs sjøen. 

Det er tidligere gjennomført en bred prosess og det er mottatt mange innspill fra innbyggere, beboere og ulike interessegrupper på hva parken bør fylles med og inneholde. Dette har nå resultert i at parken skal gjennomgå en revitalisering og opprustning.  

Ny pullertbelysning er allerede på plass langs bryggekanten, og i disse dager gjennomføres det arbeider med etablering av plantebed og plattinger med benker langs blokkene syd for Fleischerparken. Etter sommeren vil arbeidene forrtsette utenfor blokkene nord for Fleischerparken.

Arbeidet med planlegging av nytt toalettbygg i tilknytning til pumpehuset i Fleischerparken er godt i gang. Det legges opp til at dette tiltaket vil bli byggemeldt og gjennomført så raskt det lar seg gjøre. 

I løpet av høsten 2019 ble det også klart at jubileumsgaven fra Sparebankstiftelsen DnB med stupetårn og badehus etableres i Fleischerparken. 

Det kommunale vedtaket om etablering av stupetårn og badehus i parken er påklaget og saken er sendt over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Saken er ennå ikke avgjort av Fylkesmannen. I tillegg har Moss Idrettsråd ønsket å bidra til et aktivitetsanlegg  i parken. 

Hva skal gjøres?

Nå har vi kommet så langt at noen av planene skal realiseres og vi vil med dette orientere naboer om at arbeidene med aktivitetsanlegget i bakre del av Fleischerparken igangsettes i løpet av kort tid.

  • Først skal det graves ut en del masser før det legges et nytt dekke av et miljøvennlig alternativ som kalles corkeen. 
  • Deretter skal det etableres treningsapparater. Apparatene skal kunne benyttes av alle.
  • Området rundt selve aktivitetsanlegget vil opparbeides med kantstein.

Moss kommune vil ha ansvar for drift, vedlikehold og sikkerhet av anlegget når det er ferdig.

Foreløpig plan er at arbeidene starter opp i uke 27 og montering av treningsapparater i uke 32/33 med ferdigstillelse av anlegget i uke 35.

Skisse

Klikk for stort bildeIllustrasjon - Fleischerparken