Tilskudd til lag og foreninger innen kultur og idrett. Søknadsfrist 1. april.

 Klikk for stort bilde 

Lag og foreninger som er hjemmehørende i Moss kommune og som driver kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge i kommunen kan søke om økonomisk støtte gjennom tilskuddsordningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte driften av de frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene som retter seg mot barn og ungdom i alderen 6-19 år i kommunen.

Tilskuddsordningen omfatter

  1. Driftstilskudd (pr medlem i alderen 6-19 år)
  2. Aktivitetstilskudd (etter søknad)
  3. Særskilt tilskudd for å fremme økt inkludering og deltakelse (etter søknad)

Se for øvrig vedlagte retningslinjer for utfyllende informasjon. Behandling av søknadene og fordeling av støtten fastsettes i henhold til disse retningslinjene.

Moss kommune letter på krav til søknader om tilskudd til lag og foreninger innen kultur og idrett med søknadsfrist 1. april 2020.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen vi alle står i nå, vil det ikke være mulig for en del lag og foreninger å avholde årsmøter som forutsatt nå i løpet av den nærmeste tiden. Moss kommune vil derfor ikke kreve at bl.a. signerte og reviderte regnskap, årsmeldinger og årets styresammensetning e.l. legges ved søknadene, men at dette ettersendes når årsmøtene er avholdt.

Vi ber allikevel om at søknadene sendes inn innen fristen 01.04 slik at søknadene kan behandles og tilskuddene utbetales.

Retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger. (PDF, 155 kB)

Søknadsskjema

Søknadsfrist 1. april.