Moss kommune

Drømmestipendet 2021

Klikk for stort bilde

Drømmestipendet består av 50 stipend à 30 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Fra 2021 kan unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år søke Drømmestipendet.

Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

Det er Kulturskolen som nominerer aktuelle lokale søkere, men hvem som får tildelt stipendet blir bestemt av Drømmestipendets egen fagjury.

Søknadsfrist 8. januar.  

Info og søknad på:  www.drommestipendet.no 

Se egen plakat om drømmestipendet