Åpning av Lesekiosk i Wulfbergsgate!

Fredag 14. august kl. 11.00 - 11.30