Avdelingen fra visuell kunst viser et utvalg fra høstens arbeider, der naturen har vært et gjennomgående tema. Både 2 og 3 dimensjonale arbeider vises. Fri entrè. 

Hvordan kan medvirkningsprosesser rigges for å sikre et godt tilbud som treffer ungdom? For å lære mer om dette er Moss med i forskningsprosjektet «Et sted å være ung» i perioden 2018-2021.