I uke 26/27 vil Norges geotekniske institutt (NGI) gjennomføre grunnundersøkelser, i form av fire grunnboringer, i Moss sentrum. NGI har vært i Moss for å gjøre flere grunnundersøkelser i forbindelse med Bane NORs jernbaneprosjekt. Moss kommune gjennomfører nå tilleggsboringer i Moss sentrum når NGI er i området. 

 Gjennom partnerskapet Byliv Moss er det i 2019 blitt jobbet for å rehabiltere og videreutvikle Fleischerparken og bryggepromenaden langs sjøen. 

illustrasjon

Riktig pasientinformasjon til riktig tid, bidrar til en enklere hverdag hos hjemmetjenesten i Moss.

 Det ble en annerledes tilbudsbefaring for prosjekt Utomhus, oppgradering i ni barnehager i Moss. Prosjektet ledes av MKEiendom og befaringen ble gjennomført ved bruk av droneteknologi. 20 enterprenører møtt opp på Hoppern skole for befaringen. Alle uteområder i barnehager ble filmet i forkant av prosjektets byggeleder Martin Sørby fra byggeleder firma A.L.Høyer Askim. "Det er første gang MKEiendom gjennomfører en virtuell tilbudsbefaring og det blir nok ikke siste gang. Det ble veldig effektivt da det hele tok i overkant av to timer, normalt ville vi brukt en hel dag", forteller Marcela Lie. "Og vi slipper å utsette seg selv og andre for smitte i i disse korona-tider. I tillegg er det miljøvennlig da alle måtte kjøre kun til ett sted", avslutter hun.

Grunnet korona-situasjonen ble mange fagprøver, blant annet i helsefag utsatt på ubestemt tid. Da alt stoppet opp, ble det stor usikkerhet rundt når fagprøvene kunne la seg gjennomføre. Det var fortvilende både for Moss kommune som lærebedrift men ikke minst for våre lærlinger som hadde gjennomført 2 årig læretid og som så frem til å få sitt fagbrev. Malakoff videregående skole vil nå ta imot 8 lærlinger som får gjennomføre sine fagprøver fra 9.juni.

Ansatte som i løpet av 2019 har vært i Moss og Rygge kommuner i henholdsvis 25 og 40 år, ble torsdag 27. februar hedret av ordfører og rådmann.
Se flere bilder nederst i artikkelen.

  Mandag den 10. februar ble Gubbeskogen FUS barnehage sertifisert som helsefremmende barnehage. 

 Tirsdag 25. februar kl. 17.30 arrangerer Design og arkitektur Norge (DOGA) sammen Moss kommune ByGlød-samtale på Bylab i gågata. Velkommen!