KULTURMIX er rettet mot de eldste barna i barnehagen (alder 5-6 år). I KULTURMIX vil barna få møte ulike kunstuttrykk som sang, musikk, dramaleker, bevegelse, lytting og visuelle kunstfag (tegning/ maling). Kulturskolen ønsker å gi barn og foreldre et positivt og kreativt møte med estetiske uttrykk. Kurset vil også gi barna trening i å samhandle med andre og oppmuntre dem til egne, skapende aktiviteter. Kurset går på mandager på Bytårnet skole.

 

 Vi skal i Moss kommune legge til rette for at mossesamfunnet og innbyggerne får mulighet til å påvirke, medvirke og delta i beslutningsprosesser.

 Vitalisering og rehabilitering av Fleischerparken og bryggepromenaden langs Mossesundet.

 Vil du vite litt mer om gullsporen i kommunevåpenet til Moss? 

 Sofie Thelin ble i høst valgt inn i kommunestyret til Moss. Hun er 18 år og er kommunestyrets yngste representant.

 Avdelingen fra visuell kunst viser et utvalg fra høstens arbeider, der naturen har vært et gjennomgående tema. Både 2 og 3 dimensjonale arbeider vises. Fri entrè. 

Hvordan kan medvirkningsprosesser rigges for å sikre et godt tilbud som treffer ungdom? For å lære mer om dette er Moss med i forskningsprosjektet «Et sted å være ung» i perioden 2018-2021.