Moss kommune

Vi gjør oppmerksom på at fra i dag og til og med den 14.12 gjelder følgende tiltak på Moss- og Rygge biblioteker:

Moss kommune vedtok siste frivillighetsmelding i desember 2018. I 2020 skal vi lage en ny frivillighetsmelding, og her finner du mer informasjon om det. Her finner du vedtatt politikk på frivillighetsfeltet fra 2010-2019.

Eldre kvinne holder luftveismedisin

 

Hva er KOLS?

KOLS er en folkesykdom og antall personer med KOLS vil øke i mange år fremover, både i Norge og globalt. Beregninger viser at innen 2020 vil KOLS være den tredje viktigste dødsårsaken i verden.

Pasienter med alvorlig KOLS er kjennetegnet med gjentatte innleggelser på kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) eller sykehus. Hyppige innleggelser er en påkjenning både for pasienten og pårørende, og er kostnads- og tidkrevende for helsetjenestene. Kostnader til behandling og oppfølging av pasienter med KOLS i Norge er anslått til en til to milliarder kroner årlig.

Dette er KOLS-prosjektet

"Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS-pasienter i kommunene" er et forskningsprosjekt med målsetting å utvikle spyttprøvesensor og en analyse-app som skal varsle KOLS-pasienter om forverring to til tre dager før den inntrer slik at behandling kan starte raskest mulig. Moss kommune er eier av prosjektet.

Forskningsprosjektet utføres av Universitetet i Sørøst-Norge i samarbeid med kommunene Moss, Horten, Drammen og Skien, samt Sensovann AS og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).  

 Vi er i oppstarten av en ny frivillighetsstrategi i Moss, og trenger innspill fra innbyggere, lag/foreninger og andre interesserte. . Her finner du informasjon om tidligere frivillighetsmeldinger/handlingsplaner for Moss kommunes frivillighetspolitikk.

Torsdag 3.september startet AOF opp en klasse for Moss kommune sine ansatte.

16 personer har startet på helsefagarbeiderkurset. De vil da ha en skoledag i uken.

Eksamen/fagprøve er planlagt til juni 2021.

Vi ønsker alle velkommen og masse lykke til med kurset!

Moss kommune gjennomførte 09.09.20 oppstartsamling for årets nye lærlinger med sine veiledere. Lærlingkoordinator Wenche Skaar, HR konsulent Malin Josefsen, HR konsulent Anita Aker og varaordfører Tor Petter Ekroll ønsket alle velkommen. Ca. 38 nye lærlinger har deltatt på møte.

Advokatvakten er i gang fra torsdag 3. september på Moss bibliotek!

Fredag 14. august kl. 11.00 - 11.30