Åpenhet i forvaltningen

Kommunen praktiserer åpenhet i forvaltningen ved å gjøre tilgjengelig saker og dokumenter for offentligheten, med mindre de skal unntas i henhold til lovverk eller personvernhensyn.

Kfr. Lovdataforvaltningslovenoffentlighetsloven og kommuneloven

Politiske saker fordelt på ulike politiske fora med respektive møtetider

All utgående og inngående post i kommunen: Postlister

Arkivtjenesten

Bystyre - TV viser videoopptak fra bystyremøter med aktuelle dokumenter

Eiermeldinger, - deltakelse i aksjeselskap, foretak, stiftelser

Delegeringer og reglementer (PDF, 493 kB)

Flaggreglement (PDF, 708 kB)

Høringer kommunale planer  og statlige planer

Kontrollutvalget for Moss kommune

Styrevervregister, ulike roller som politikere og ansatte kan ha

Søk etter sak, dokumenter. - Alle typer dokumenter i kommunens arkiv.

For ytterligere opplysninger kontakt sentralarkivet eller politisk sekretariat
ved rådhusets resepsjon eller via sentralbord tlf. 69 24 80 00 eller e-post

Fant du det du lette etter?