Valgkretser og valglokaler på valgdagen 11. september

Valgdagen er i år fastsatt til mandag 11. september. Alle valglokalene vil holde åpent fra kl. 08.00 til 21.00.

I valglokalene valgdagen vil stemmemottakerne ha tilgang til og registrere stemmen til alle som er folkeregistrert i Moss. Det vil si at du nå står fritt til å velge hvor du vil stemme innenfor kommunens grenser. Passer det deg bedre å velge et lokale utenfor din valgkrets kan du gjøre det. Bare vær obs på at det må være i den kommunen du var folkeregistrert i pr 30. juni 2017.

Valglokalene du kan avgi stemme på i Moss er:

Krets:

Valglokale:

Adresse:

Postnr/sted:

Sentrum

Samfunnshuset

Kirkegt 15

1531 Moss

Jeløy nord

Ramberg skole

Bjerkealleén 34

1512 Moss

Jeløy syd

Reier skole

Brageveien 9

1517 Moss

Refsnes

Refsnes skole

Refsnesalleen 36

1518 Moss

Krapfoss

Krapfoss skole

Anton Krogsvolds vei 4

1597 Moss

Åvangen           

Åvangen skole

Skredderveien 100

1537 Moss

Melløs

Melløs skole

Roald Amundsens gate 2

1524 Moss

Verket

Verket skole

Osloveien 25

1534 Moss

 

 


 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00

Siste nyheter
Politikk