Stemmerett og manntall

Hvem kan stemme?
 
For å kunne stemme ved stortingsvalget må du være fylt 18 år innen utgangen av valgåret og være norsk statsborger.
 
Manntall:
 
Alle som skal stemme må være innført i kommunens manntall på valgdagen. Det er adressen du er bosatt på den 30. juni som angir hvilken kommune du kan stemme i valgdagen.

Er du i tvil om du står oppført i manntallet ta kontakt med politisk sekretariat i Moss kommune.
Manntallet for Moss til stortingsvalget 2017 vil ligge ute til offentlig ettersyn i ekspedisjonen på Rådhuset fra 15. juli 2017.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder for feil, ikke for flyttinger etter 30. juni 2017.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:
Moss kommune
Valgstyret
Postboks 175
1501 Moss
 
Norsk statsborger bosatt i utlandet
 
Er du norsk statsborger og bosatt i utlandet i mer enn 10 år?
Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.
 
Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet. Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i eget brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00

Siste nyheter
Politikk