Ofte stilte spørsmål

Valg 2017

Hvem har stemmerett til Stortingsvalget
For å kunne stemme ved stortingsvalget må du være fylt 18 år innen utgangen av valgåret og være norsk statsborger.
Hvor og når kan jeg forhåndsstemme i Moss kommune?
Du kan forhåndsstemme i perioden fra 10. august til og med fredag 8. september. I Moss er det forhåndsstemmemottak på Moss Rådhus.

Åpningstider:
Mandag til fredag fra kl 08.00 - 15.00
 
Utvidet åpningstid:
Torsdag 31.08.17 fra kl. 08.00 - 18.00
Torsdag 07.09.17 fra kl. 08.00 – 18.00.
Lørdag 26.08.17 fra kl. 10.00 - 13.00
Lørdag 02.09.17 fra kl. 10.00 – 13.00.
 
Dersom du er forhindret fra å forhåndsstemme i perioden nevnt ovenfor, vil det være mulig å avgi forhåndsstemme i normal åpningstid ( 08.00 - 15.00) i resepsjonen på Moss Rådhus i perioden 3. juli til 9. august. 
Hvor og når kan jeg stemme på valgdagen i Moss kommune?

Mandag 11. september, alle valglokalene har åpent fra kl. 08.00 til 21.00.

Valglokalene i Moss kommune.

På valgdagen må du avgi stemme i hjemkommunen, altså den kommunen der du er manntallsført.

Hjemkommunen er den kommunen du er  folkeregisteret bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse

Kan man stemme på valgdagen i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?

Ja, på valgdagen kan du i Moss kommune stemme i et annet valglokalet enn der du er manntallsført, men det må være i den kommunen du er manntallsført. Det er ikke mulig å stemme i en annen kommune enn der man er manntallsført.

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?
Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme
Fristen for å søke er tirsdag før valgdagen, altså 5. september. Hjemmestemmingen foregår til og med fredag 8. september. 
Det er ikke mulig å stemme hjemmefra selve valgdagen.
 
Søknad kan sendes. politisk.sekretariat@moss.kommune.no, eller du kan ringe valgsekretariatet på tlf. 69 24 80 00

 
Kan man stemme via internett?

Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført i 2015 og 2017.

Må alle vise legitimasjon? Hva godkjennes som legitimasjon?

Ja, alle må vise legitimasjon. Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde. Merk at bankkort uten bilde ikke gjelder som gyldig legitimasjon.

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?
Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.
 
Søknad kan sendes. politisk.sekretariat@moss.kommune.no, eller du kan ringe valgsekretariatet på tlf. 69 24 80 00
Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?

Nei, stemmen du avgir er endelig.

Kan man gjøre endringer på stemmeseddelen til stortingsvalget?

Du kan endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen. Dette gjør du ved å sette ønsket nummer i ruta foran kandidatnavnet. Velgeren kan også stryke kandidatnavn ved å sette kryss i ruta bak kandidatnavnet. Veiledning om dette er trykt på baksida av seddelen

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?
Nei, ugyldige endringer medfører ikke forkasting. Endringene blir bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00

Siste nyheter
Politikk