Ungdommens bystyre (UBM)

Mange ungdommer står samlet foran Rådhuset - Klikk for stort bilde

Ungdommens bystyre skal være et talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og unge. Ungdom i Moss skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i kommunale saker. Gjennom demokratiske prosesser skal UBM gi ungdommene mulighet til å bli tatt på alvor og ha reell innflytelse.

Rettigheter og oppgaver for UBM

- Fremme ungdommens interesser og øke ungdoms samfunnsengasjement

- Drive ungdomspolitikk ut fra egne ønsker og meninger

- Være høringsorgan i saker som berører barn og unge

- Disponere, prioritere og fordele et årlig beløp fastsatt av Moss kommune

- Styremedlemmene har møte- og talerett i skole, oppvekst og kulturutvalget (SOK)

- Være representant i Ungdommens Fylkesråd

- UBM skal være partipolitisk uavhengig

- UBM avholder skoleårets første formelle og konstituerende møte medio september

Sammensetning:

-UBM består av:

- 1 repr. fra hver av barne- og ungdomsskolene
- 1 repr. fra Torderød skole
- 1 repr. fra Steinerskolen
- 1 repr. fra Kirkeparken vgs.
- 1 repr. fra Malakoff vgs.
- Inntil 7 representanter fra "andre ungdomsmiljøer". Blant disse skal 1 representere en forening eller organisasjon som arbeider aktivt med fremmedkulturelle spørsmål. Det er for øvrig lag, foreninger eller organisasjoner, som viser seg mest aktive i forhold til arbeid/aktivitet knyttet til barn/ungdom, som inviteres til å være med.

UBM avholder  minimum 4 møter pr. skoleår.

I tillegg bør det arrangeres kurs/veiledning/mer uformelle møter som har relevant tilknytning for det arbeidet UBM skal utføre.

UBM setter opp en møteplan for hvert halvår.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45

Siste nyheter
Politikk