Skole, oppvekst og kultur

Skole, oppvekst og kulturutvalget består av 9 medlemmer som velges av bystyret. Bystyret velger leder og nestleder.

Utvalget kan behandle saker innenfor sitt fagområde på eget initiativ eller på initiativ fra bystyret, formannskapet eller rådmannen. Det er rådmannen som utreder sakene. Utvalget innstiller direkte til bystyret.

Med hjemmel i kommuneloven § 10 nr. 2 gis utvalgene avgjørelsesmyndighet i alle saker innenfor sine områder som ikke er delegert til formannskapet eller administrasjonen eller skal avgjøres av bystyret selv.


Utvalget er førsteinstans i klagesaker hvor klageorganet er et organ utenfor kommunen der annet ikke spesielt fremgår av delegering til rådmannen.
 

Utvalgsmøtene foregår for åpne dører såfremt ikke annet er bestemt.
 

Sist endret 03.03.2016 15:34
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00